Standart
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
IATF 16949:2016
ISO 21001:2018
ISO 22000:2018
ISO/IEC 27001
ISO 37001:2016
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Foydalar

Foydalar

 • Tashkilotdagi boshqaruv jarayonlarini optimallashtiradi
 • Yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi
 • Если вы не знаете, как это сделать, вы можете быть уверены в том, что
 • Raqobatbardoshlikni oshiradi
 • Xarajatlarni kamaytiradi
 • Kompaniyaning bozordagi mavqeini saqlab qolish va yaxshilashga yordam beradi.
Tavsif
Стандарт ISO 9001:2015 үйлчилгээний Ташкилотлар исте'молчилар ва ме'йорий худжжатлар үйлөгчдийн төлө� Стандарт ISO 9001 үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний
Стандарт ISO 9001:2015 үйлчилгээний Ташкилотлар исте'молчилар ва ме'йорий худжжатлар үйлөгчдийн төлө� Стандарт ISO 9001 үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний

Foydalar

Foydalar

 • Atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish
 • Bojlar va jarimalar bo’yicha tejash
 • Atrof-muhit bilan bog’liq huquqiy talablarga rioya qilish
 • Mijozlarning mahsulot va xizmatlarning xavfsiz yetkazib beruvchisi sifatida tashkilotga bo’lgan ishonchini oshirish
 • Energiya va tabiiy resurslardan maqbul foydalanish orqali raqobatbardoshlikning o’sishi
 • Tashkilotni boshqarish tizimini takomillashtirish
Tavsif
Стандарт ISO 14001 үйлдвэрлэлийн туршилтын стандарт туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний Максад: ташкилотларга атроф-мухитга салбий та'сирни минималлаштиришга ва турли хил экологик талаблаларга риоя килишга йордам бериш. Atrof-muhitni boshqarishning samarali tizimini yaratish qoidalarini o'z ichiga oladi
Стандарт ISO 14001 үйлдвэрлэлийн туршилтын стандарт туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний Максад: ташкилотларга атроф-мухитга салбий та'сирни минималлаштиришга ва турли хил экологик талаблаларга риоя килишга йордам бериш. Atrof-muhitni boshqarishning samarali tizimini yaratish qoidalarini o'z ichiga oladi

Foydalar

Foydalar

 • Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va xatolarni kamaytiradi
 • Avtomobil sanoati uchun zarur ishlab chiqarish sifatini ta’minlaydi
 • Mahsulotlarning yuqori sifatini ta’minlash tufayli moliyaviy yo’qotishlardan qochishga imkon beradi
 • Avtomobil sanoatida ta’minot zanjiriga kirish va qolish imkonini beradi
 • Mas’uliyatli va ishonchli kompaniya maqomini yaratadi
Tavsif
IATF 16949: 2016 standartning asosiy maqsadi sifatni doimiy ravishda yaxshilash, nuqsonlar paydo bo’lishining oldini olish va barcha logistika ta’minot zanjirlarida yo’qotishlarni minimal darajaga tushirishdir. Avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish uchun maxsus talablarni o’z ichiga oladi, bu seriyali ishlab chiqarish va avtomobillarga xizmat ko’rsatish qismlarini ishlab chiqarishni ta’minlaydi. Avtomobil kompaniyalarida majburiydir.
IATF 16949: 2016 standartning asosiy maqsadi sifatni doimiy ravishda yaxshilash, nuqsonlar paydo bo’lishining oldini olish va barcha logistika ta’minot zanjirlarida yo’qotishlarni minimal darajaga tushirishdir. Avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish uchun maxsus talablarni o’z ichiga oladi, bu seriyali ishlab chiqarish va avtomobillarga xizmat ko’rsatish qismlarini ishlab chiqarishni ta’minlaydi. Avtomobil kompaniyalarida majburiydir.

Foydalar

Foydalar

 • ISO 21001 таълим ташкилотига нафақат барча манфаатдор томонларга кўрсатилаётган таълим хизматлари сифатининг юқори даражасини намойиши этиш, балки сифат  тизими ва унинг ички/ташқи бахоси билан боғлиқ қўшимча балл олиш имконини беради.
 • МУХИМ! Стандарт таълим ташкилотига томонидан нафақат таълим жараёнларининг сифатини таъминлаш, балки илмий – тадқиқот фаолиятини ташкил этиш учун хам ишлатилиши мумкин.
Tavsif
ISO 21001:2018 Таълим ташкилотлари - Таълим ташкилотлари менежменти-Талаблар ва кўлланиш учун кўрсатмалар- бу таълим ташкилотлари сифат менеджменти тизимига қўйиладиган талабларга эга янги халқаро ихтисослаштирилган стандартдир. Стандарт олий, ўрта, ўрта махсус ва бошлағич талим муассасаларига, шунингдек қўшимча таълим сохасида хизмат кўрсатадиган муассасаларга тааллуқлидир.  ISO 21001 стандарти фойдаланувчиларга ISO 9001:2015 моделига асосланмаган ва хар хил турдаги таълим муассасалари учун иложи борича қулай ва самарали бўлиши учун мўлжалланган моделни тағдим этади.
ISO 21001:2018 Таълим ташкилотлари - Таълим ташкилотлари менежменти-Талаблар ва кўлланиш учун кўрсатмалар- бу таълим ташкилотлари сифат менеджменти тизимига қўйиладиган талабларга эга янги халқаро ихтисослаштирилган стандартдир. Стандарт олий, ўрта, ўрта махсус ва бошлағич талим муассасаларига, шунингдек қўшимча таълим сохасида хизмат кўрсатадиган муассасаларга тааллуқлидир.  ISO 21001 стандарти фойдаланувчиларга ISO 9001:2015 моделига асосланмаган ва хар хил турдаги таълим муассасалари учун иложи борича қулай ва самарали бўлиши учун мўлжалланган моделни тағдим этади.

Foydalar

Foydalar

 • Tashkilotdagi boshqaruv jarayonlarini optimallashtiradi
 • Yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi
 • Xavfsiz va ishonchli xizmat yoki mahsulot yetkazib beruvchisi sifatida mijozlarning ishonchini oshiradi
 • Raqobatbardoshlikni oshiradi
 • Xarajatlarni kamaytiradi
 • Kompaniyaning bozordagi mavqeini saqlab qolish va yaxshilashga yordam beradi.
Tavsif
ISO 22000 oziq-ovqat sanoati korxonalari, shu jumladan asbob-uskunalar, qadoqlash materiallari, tozalash vositalari, oziq-ovqat qo’shimchalari va ingredientlar ishlab chiqarish kabi tegishli sohalarda faoliyat yuritadiganlar uchun mo’ljallangan. "Daladan dasturxongacha" zanjirida xom-ashyo ishlab chiqarish yoki yetishtirishdan tortib to oxirgi iste’molchiga sotishgacha oziq - ovqat, yem, xom-ashyo va boshqalarni yaratish, saqlash va sotish bo’yicha korxonalarda oziq-ovqat sanoati va xavfsizligini boshqarish uchun talablarni belgilaydi.
ISO 22000 oziq-ovqat sanoati korxonalari, shu jumladan asbob-uskunalar, qadoqlash materiallari, tozalash vositalari, oziq-ovqat qo’shimchalari va ingredientlar ishlab chiqarish kabi tegishli sohalarda faoliyat yuritadiganlar uchun mo’ljallangan. "Daladan dasturxongacha" zanjirida xom-ashyo ishlab chiqarish yoki yetishtirishdan tortib to oxirgi iste’molchiga sotishgacha oziq - ovqat, yem, xom-ashyo va boshqalarni yaratish, saqlash va sotish bo’yicha korxonalarda oziq-ovqat sanoati va xavfsizligini boshqarish uchun talablarni belgilaydi.

Foydalar

Foydalar

 • Tashkilotlarga axborot xavfsizligi bilan bog’liq xavflarni samarali boshqarish imkonini beradi
 • Raqobatbardoshlikni oshiradi
 • Xarajatlarni kamaytiradi
 • Ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini himoya qilish
 • Axborot xavfsizligi bilan bog’liq Qonunchilik talablariga rioya qilish
Tavsif
ISO / IEC 27001 tashkilotlarga ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligi bilan bog’liq xavflarni boshqarish imkonini beruvchi xalqaro standartlar va talablarga javob beradigan axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish va saqlash uchun asos yaratadi.
ISO / IEC 27001 tashkilotlarga ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligi bilan bog’liq xavflarni boshqarish imkonini beruvchi xalqaro standartlar va talablarga javob beradigan axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish va saqlash uchun asos yaratadi.

Foydalar

Foydalar

 • Hamkorlar / yetkazib beruvchilarga nisbatan pora va korrupsiya sxemalariga qarshi kurashni tashkil qiladi
 • Tashkilot xodimlari o’rtasida pora va korrupsiyaga qarshi kurashni tashkil qiladi (ichki korrupsiya)
 • Учинчи томонлар иштирокида коррупсия ходисаларига карши курашни ташкиль этади.
Tavsif
Стандарт ISO 37001:2016 үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний О'рганиш бу компания фаолиятида коррупсия ходисаларини келтириб чикариши мумкин болган то'сиклар вэ омилларни минималлэштириш, иштирокчиларга коррупсийага карши кураш тизими то'г'рисида билим бериш ва уни бошкариш бо'йича амалий ко'никмаларни та'минлаш учун асосдир.
Стандарт ISO 37001:2016 үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний О'рганиш бу компания фаолиятида коррупсия ходисаларини келтириб чикариши мумкин болган то'сиклар вэ омилларни минималлэштириш, иштирокчиларга коррупсийага карши кураш тизими то'г'рисида билим бериш ва уни бошкариш бо'йича амалий ко'никмаларни та'минлаш учун асосдир.

Foydalar

Foydalar

 • ISO 45001 sog’liqni saqlash va mehnat xavfsizligi bo’yicha yangi standart bo’lib, ish joyidagi xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Xavfsizlik tizimining optimal sozlanishini, jarohatlarning oldini olish qoidalarini va xavfsizlik sohasidagi xodimlarning aniq javobgarligini ta’minlaydi.
Tavsif
ISO 45001 sog’liqni saqlash va mehnat xavfsizligi bo’yicha yangi standart bo’lib, ish joyidagi xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Xavfsizlik tizimining optimal sozlanishini, jarohatlarning oldini olish qoidalarini va xavfsizlik sohasidagi xodimlarning aniq javobgarligini ta’minlaydi.
ISO 45001 sog’liqni saqlash va mehnat xavfsizligi bo’yicha yangi standart bo’lib, ish joyidagi xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Xavfsizlik tizimining optimal sozlanishini, jarohatlarning oldini olish qoidalarini va xavfsizlik sohasidagi xodimlarning aniq javobgarligini ta’minlaydi.

Foydalar

Foydalar

 • ISO 50001:2018 energiya menejmenti tizimlariga talablarni belgilaydi, tashkilotlarga kompaniyaning ishlab chiqarish jarayonlarida energiyadan oqilona foydalanish va iste’mol qilish, energiya samaradorligini doimiy ravishda yaxshilash va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Tashkilotga energiya resurslari xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish uchun energiya samaradorligini oshirish jarayonlarini ishlab chiqishga yordam beradi.
Tavsif
ISO 50001:2018 energiya menejmenti tizimlariga talablarni belgilaydi, tashkilotlarga kompaniyaning ishlab chiqarish jarayonlarida energiyadan oqilona foydalanish va iste’mol qilish, energiya samaradorligini doimiy ravishda yaxshilash va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Tashkilotga energiya resurslari xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish uchun energiya samaradorligini oshirish jarayonlarini ishlab chiqishga yordam beradi.
ISO 50001:2018 energiya menejmenti tizimlariga talablarni belgilaydi, tashkilotlarga kompaniyaning ishlab chiqarish jarayonlarida energiyadan oqilona foydalanish va iste’mol qilish, energiya samaradorligini doimiy ravishda yaxshilash va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Tashkilotga energiya resurslari xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish uchun energiya samaradorligini oshirish jarayonlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Shakl

Korporativ kurs


Yaqin atrofdagi onlayn kurslar

Standart

ISO 14001:2015

Dekabr, 2023

Murabbiy: Саидазим Дадаханов

2 из 25
Ariza berish

Murabbiy: Саидазим Дадаханов

2 из 25

Shakl

Onlayn kurs


Akademiya haqida

Onlayn o’qish va test sibovidan o’tkazish

Biz bilan oson va qulay!

Akademiyaning maqsad va majburiyatlari quyidagilardan iborat:

 • Professional va sifatli xizmatlarni taqdim etish;
 • Xizmatlar bozorida yetakchilik va innovasiyalarni ta’minlash;
 • O’qituvchilar malakasini doimiy ravishda oshirish;
 • Iste’molchilar, sheriklar uchun jozibadorlikni oshirish va ularning majburiyatlarini oshirish;
 • Sifat menejmenti tizimi talablariga muvofiqligi va uning samaradorligini doimiy ravishda oshirish;
 • Qonunchilik va iste’molchilar talablariga muvofiqligi;
 • Xodimlarning farovonligini doimiy ravishda yaxshilash;
 • O’zbekistonda sifat menejmenti madaniyatini rivojlantirish.

Faoliyatimiz O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi tomonidan lisenziyalangan.

Kompaniyamiz faoliyatining asosiy afzalligi quyidagilardan iborat:

 • Bozorning ushbu segmentidagi o’qituvchilar va murabbiylarning amaliy tajribasi 15 yildan ortiq.
 • URS UK ltd xalqaro organi tomonidan kompaniyamiz ish uslublari sertifikatini rasmiy tasdig’iga egadir.
 • Talablarni rus va o’zbek tillarida tushuntirish.
 • Kompaniyaning korxonaga yaqinligi ish safarlarining xarajatlarini tejash imkonini beradi
 • Xodimlarni asosiy ishdan ajratmasdan masofadan o’qitish mumkin.

Sertifikatlar

Bizning murabbiylarimiz

Bizning murabbiylarimiz standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohasini tushunishga yordam beradigan mutaxassislar jamoasidir. Akademiya murabbiylari o’z sohalarida katta amaliy tajribaga ega bo’lib, ularga talabalarimiz bilan qimmatli bilim va amaliy maslahatlar almashish imkonini beradi.

Murabbiy

Зульфия Хамидова

Umumiy statistika

201
Sertifikatlar berilgan
604
Tinglovchilar soni

Sharhlar

Bu yerda biz akademiyamizda o’qish haqidagi taassurotlari bilan o’rtoqlashgan tinglovchilarimizning fikr-mulohazalarini to’pladik. Bizning tinglovchilarimiz bizning ishimizning eng yaxshi tavsiyasidir.
Sharh
Maxim

Test

Tinglovchidan fikr-mulohazalar

Fikringizni qoldiring

O’quv jarayonlari

Bizning akademiyamiz ta’limga sodda va tushunarli yondashuvni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Tajribali trenerlarimiz mashg’ulotlarni imkon qadar qulay va samarali qilish uchun tushunarli til, interfaol o’qitish usullari va amaliy mashg’ulotlardan foydalanadilar.